ОУ Черноризец Храбър - Изработка, доставка и монтаж на дограма