Основен ремонт на апартамент на ул.Константин Фотинов