Подмяна на дограма в сградата на Планитариум на ВВМУ

Подмяната на дограма в сградата на Планитариум на ВВМУ включваше : Демонтаж на съществуващи врати и прозорци, Демонтаж на камък около прозорци външно , Изработка, доставка и монтаж на Алуминиеви врати и PVC прозорци, Обръщане, подмазване и боядисване около нови врати и прозорци, Монтаж на камък отвън.