ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН

преградни стени от Гиспокартон варна, преградни стени от гК варна, Суха мазилка Варна, дограма варна войнов еоод

Фирма „Войнов” ЕООДгр.Варна предлага на своите клиенти както премахването на съществуващи преградни стени, така и изграждането на нови такива с помощта на гипсокартон. Видове полагания, които извършваме са:

Преградна (щендерна) стена – облицова се двустранно и представлява самостоятелна стенна конструкция. В кухото пространство могат да се вградят изолационни материали за допълнителна звуко- и топлоизолация, както и всички необходими инсталации, като електро, ВиК и други. Преградните стени са една равностойна алтернатива на тежките, масивни вътрешни стени, които допълнително товарят конструкцията на сградата. Затова те намират все по-голямо приложение.

Предстенна обшивка с конструкция – монтира се непосредствено пред съществуваща стена и се облицова едностранно. Използва се предимно, когато трябва да се подобри звуко- или топло- изолацията на основната стена или да се скрият минаващи елекро или ВиК инсталации по основната стена, да се изглади неравна зидария.

Суха мазилка – закрепва се директно към съществуваща вътрешна стена, с помощта на бързо свързващо гипсово лепило. Използва се предимно, когато гипсокартона трябва да бъде монтиран минимално до основната стена или когато няма нужда от звуко- или топлоизолация на помещението. При тази предстенна обшивка не може да се полага минерална вата, желателно е стените да са прави и да бъдат грундирани за основа.